Ring mærkning af fugle ved engen i 2016

I alt har der været aktivitet på 127 dage igennem efteråret 2016.
Totalt er 7601 fugle blevet mærket.

Del siden