"Nødpumpestationen ved Ishøj Havn er sidste del af et større tværkommunalt klimasikringsprojekt omkring St. Vejleå. Nødpumpestationen betyder, at arealerne beliggende langs åens nedre del fremover kan sikres mod oversvømmelser i perioder med kraftigt nedbør og forhøjede vandstande i Køge Bugt. Etableringen af nødpumpestationen har været et længe næret ønske fra Vallensbæk og Ishøj Kommuner, så det er glædeligt, at projektet nu er udført, og begge kommuner kan imødekomme fremtidens vejr."

Del siden