Foreningens navn er ”Grundejerforeningen, Vallensbæk Strandlod”. Foreningen er stiftet 15. juli 1934.

Foreningen er hjemmehørende i Vallensbæk Kommune.

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

Grundejerforeningens formål og opgaver

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender.

Grundejerforeningens medlemmer

Medlemmer af grundejerforeningen er ejerne af samtlige ejendomme på Valløvej og Saltøvej samt ejerne af ejendommene Sandvejen nr. 22, 24, 28 og 30 i Vallensbæk – i alt 28 ejendomme. Der er medlemspligt, og medlemspligten er og skal være tinglyst som servitutstiftende på ejendommene og som pantstiftende for et beløb af ikke over kr. 500.

Ved ejerskifte har sælger pligt til inden tre måneder efter købers overtagelse af ejendommen at anmelde ejerskiftet til foreningen. Såvel sælger som køber hæfter for eventuelle restancer. Nye ejere bliver medlem af grundejerforeningen fra overtagelsesdagen, uanset om de har fået tinglyst adkomst. Udmeldelse af grundejerforeningen kan ikke ske.

Del siden